Uslovi korištenja

USLOVI KORIŠĆENJA

Opšti uslovi
Da bismo Vas što bolje informisali o naručivanju robe preko našeg sajta, i u cilju Vašeg lakšeg snalaženja na našem sajtu kreirali smo ove Uslove kupovine i korišćenja web shopa. 1. Potrebno je da označite da ste saglasni i upoznati sa ovim Uslovima kupovine i obaveštenjima koja se u njemu nalaze.
2. Nakon prijema Vaše narudžbe putem sajta, radnik našeg call centra će Vas kontaktirati, kako bi izvršio i telefonsku potvrdu. Takođe, na e-mail koji ste nam poslali prilikom registracije tj. narudžbe, dobićete potvrdu Vaše narudžbe.
3. Nakon ostvarene online narudžbe, Venerabike je obavezan da Kupcu preda robu tako da kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cenu navedenu u narudžbenici i preuzme robu.
4. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.
5. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u zakonom predviđenom roku.
6. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.
7. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.
8. Naručilac može biti i osoba koje nema punu finansijsku sposobnost, ali samu uplatu mora izvršiti njegov roditelj ili staratelj.
9. Kupac može naručiti i platiti robu i destinirati je na neko treće lice, pri čemu Prodavac ne snosi odgovornost za eventualno neprihvatanje poklona od strane trećeg lica. U slučaju iz prethodnog stava, roba će biti vraćena u polazišno mesto, a Kupac će snositi troškove povrata robe.

Dostava robe

Dostava se vrši u saradnji sa kurirskom službom"Bex".Kuriri pošiljke donose na adresu za isporuku radnim danima. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može da preuzme pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket i utvrdite da ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećenja i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite. Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja preuzmite pošiljku. Kurir pokušava svaku pošiljku da uruči u skladu sa poslovnom politikom svoje firme. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbine i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će se vratiti nama. Po prijemu pošiljke, kontaktiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju.

Praksa naše kompanije je da naručenu robu isporučujemo, u dogovoru sa kupcem, u roku od 2 do 5 radnih dana, u zavisnosti od raspoložive količine određenog artikla i mogućnosti njegovog nabavljanja. Ukoliko je iz bilo kakvih razloga potreban duži rok za isporuku robe, o tome ćete posebno biti obavešteni prilikom telefonskog razgovora sa našim radnicima pri potvrđivanju kupovine.
Za naručenu robu čija je ukupna vrednost manja od 4000 din, troškovi isporuke naznačeni su pri formiranju narudžbine proizvoda i u samoj narudžbenici.

Uobičajeno vreme isporuke je 24 časa za sve gradove i veća naselja na teritoriji Srbije. 

Isporuka robe se vrši isključivo na teritoriji R Srbije. Isporuka van teritorije R Srbije, nije moguća.

Obaveza kupca je da pre prihvatanja robe od kurirske službe proveri eventualna fizička oštećenja vidljiva na pakovanju u kojem je roba stigla i odmah reaguje ukoliko ima sumnje da je proizvod oštećen.
Ukoliko kupac odbije da primi robu za koju smatra da je fizički oštećena, u tom slučaju obavezujemo se da ćemo ponovno poslati narudžbinu. Prilikom preuzimanja kupljene robe potrebno je da kupac proveri robu na eventualna fizička oštećenja koja bi mogla nastati u transportu. Kupac je dužan da odmah po prijemu robe pregleda robu koju je dobio u prisustvu kurira. Ukoliko je utvrđeno oštećenje kupac treba odmah da nas obavesti o oštećenju ili drugoj nefunckionalnosti robe i odmah da sačini zapisnik o oštećenju sa kurirom kurirske službe. U suprotnom podrazumevaćemo da je roba neoštećena, u ispravnom stanju stigla na adresu narudžbe.

Kupac i dalje ima pravo da se predomisli u vezi sa kupovinom robe i pošalje nam je nazad. Ukoliko je to slučaj, kupac se obavezuje da snosi troškove dostave i povrata ove robe, kao i da robu vrati u neoštećenom stanju u originalnoj ambalaži i sa svom pratećom dokumentacijom.

Ograničenja isporuke robe: Isporuka robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije. Isporuka van teritorije Srbije nije moguća.
Za sledeće proizvode nismo u mogućnosti da izvršimo isporuku jer je roba lomljiva: čaše, šolje, tanjire, rasvetu, sijalice. Ukoliko spletom okolnosti nismo u mogućnosti da izvršimo isporuku nekog od naručenih artikala obavezujemo se da ćemo Vas obavestiti o tome u roku od 24 sata.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme naručenu robu. Pod štetom se podrazumevaju troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično, kao i oštećenja koji mogu da nastanu zbog čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe. Garancija kvaliteta Za sve proizvode , koji se smatraju tehničkom robom važe pravila koja su navedena u Zakonu za Zaštiti Potrošača o saobraznosti. Venerabike. se obavezuje da će slati nove i neoštećene, fabrički upakovane artikle. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju da je od naručene vrste proizvoda ostao samo eksponat koji nije fabrički upakovan, Prodavac će unapred kontaktirati Kupca radi dobijanja saglasnosti za dostavu ovakvog proizvoda. Davalac ugovora o saobraznosti ili garancije, u predviđenom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen. Rešavanje reklamacije 1. Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda se može, u zavisnosti od trenutka pojave nedostatka u funkcionisanju proizvoda, svrstati u jednu od sledećih kategorija: Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda u garantnom roku. Reklamacija se podnosi na online Obrascu za reklamacije na našem sajtu. Ukoliko sami pokušate da otklonite nastali kvar ili proizvod pošaljete na drugu adresu koja nije označena na garanciji, proizvod gubi garanciju. Fizički oštećene komponente ne podležu garanciji. U slučaju da je proizvod u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad neispravan. Robu možete vratiti u roku od 14 dana od dana kupovine. Robu menjamo samo sa priloženim računom i garantim listom. U roku od osam dana, poslaćemo Vam predlog rešenja i zamene robe. Vraćena roba treba biti zapakovana u originalnu ambalažu, nekorišćena i neoštećena. Po želji, robu vam možemo zameniti za novu ili vratiti novac. 2. Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je: reklamaciju podnesete popunjavanjem online Obrasca za reklamacije koji se nalazi na našem sajtu. nakon toga, Biće Vam upićen poziv od strane našeg servisnog centra nakon čega će biti sprovedena reklamacija. U roku od 8 dana dobićete odgovor na Vašu reklamaciju sa predlogom rešavanja. Nakon Vaše saglasnosti, rešićemo problem saobraznosti proizvoda na najbržni i najefikasniji način, najkasnije u zakonski predviđenom roku od 30 dana za tehničku i 15 dana za ostalu robu. Povrat robe i novca Povraćaj robe se koristi isključivo u slučaju reklamacije, usled neispravnosti ili oštećenja uređaja, odnosno u cilju servisiranja istog i ne može se izvršiti u druge svrhe. U slučaju da je kupac koristio uređaj, ako je uređaj otvaran, i nakon određenog vremena nije zadovoljan radom, tj. očekivao je mnogo više od naručenog uređaja - povraćaj novca, zamena proizvoda ili povraćaj istog nije moguća. Ukoliko je greškom Venerabike-a fakturisana roba koju kupac nije poručio, rok za započinjanje procedure povrata robe je 24h od trenutka prijema robe Ukoliko je kupcu fakturisana neispravna roba, rok za započinjanje procedure povrat robe je 24h od trenutka prijema robe Odustajanje od kupovine Kupac ima pravo na odustanak kupovine, bez obaveze da navede razloge, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu Kupca ili lica koje je on ovlastio za prijem robe. Kupac je upoznat sa obavezom da izjavu o odustanku od ugovora mora da preda u pisanom ili elektronskom obliku, na Obrascu za odustanak od kupovine koji je Venerabike obezbedio Kupcu da preuzme na ovom sajtu, tj. da popunjen obrazac posalje na adresu na samom obrascu. Kada Kupac posalje popunjen Obrazac za odustanak od kupovine, Venerabike će ga bez odlaganja u pisanoj formi obavestiti o prijemu ovog Obrasca. U slučaju odustanka od kupovine, Kupac je dužan da primljenu robu pošalje nazad prodavcu u roku od 14 dana od dana saopštenja izjave o odustanku, bez drugih obaveza povodom ove odluke, izuzev samih troškova vraćanja. Kupac je dužan je da vrati nekorištenu robu u originalnoj ambalaži sa svom pratećom dokumentacijom. Ukoliko se radi o robi koja je kabastija, te nepodesna za vraćanje poštom, Kupac je dužan da organizuje vraćanjerobe putem kururske službe koja može da garantuje da će roba biti vraćena bez oštećenja. Venerabike je dužan da Kupcu vrati primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema Obrasca za odustanak od kupovine, doznakom,nabankovni racun Kupca. Kupac je dužan da u Obrascu za odustanak od kupovine navede broj bankovnog računa na koji želi da mu se cena robe vrati. Venerabike može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, osim u slučaju kada je Venerabike ponudio da sam preuzme robu. Prilikom preuzimanja vraćene robe, Venerabike konstatuje da je proizvod ispravan i bez oštećenja. Ukoliko utvrdi da je proizvod oštećen ili je neispravan iz razloga koji se mogu upisati u krivnju Kupca, obustaviće povraćaj cene i robu vratiti Kupcu na njegov trošak. Zakon o zaštiti potrošača čl. 34. st. 3 propisuje da potrošač snosi direktne troškove vraćanja robe, ako se trgovac ne saglasi da ih on snosi. Zaštita prilikom plaćanja putem Interneta Obavezujemo se na privatnost podataka tj. da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe. Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo adresu prijatelja na koju će biti dostavljena porudžbina ili e-mail adresa prijatelja koja je zabeležena preko opcije "Preporučite prijatelju" ili preko nekih drugih opcija. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo koje vrste nezakonitih, pretećih, uvredljivih, nacionalnih, verskih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti sa zakonom. Prihvatanje saglasnosti Sa Uslovima kupovine potvrđuje da je Venerabike obavestio kupca o: osnovnim obeležjima robe koji se nalaze u opisu proizvoda na našem web sajtu, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, prodajnoj ceni i svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke kao i o mogućnosti da se ti troškovi stave Kupcu na teret, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih obaveza navedenih u Uslovima kupovine, postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru, načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Venerabike po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti, dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe; postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama. adresi elektronske pošte trgovca u čije ime postupa na koju potrošač može da izjavi reklamaciju; trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora kada se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife; uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potroča Saglasan sam da sam upoznat/a sa tim da podatak o dostupnosti proizvoda na internet stranici Venerabike ne mora da odgovara stvarnom stanju u realnom vremenu. Iz ovog razloga primam na znanje da Venerabike ima pravo da najkasnije sledećeg radnog dana odustane od ispunjenja narudžbenice, ukoliko utvrdi da nema na stanju proizvod. Izjava o saglasnosti: Saglasan sam da sam upoznat/a s tim da je za potrebe obrade moje narudžbenice neophodno da trgovcu, Venerabike Subotica saopštim sledeće podatke o mojoj ličnosti: ime i prezime, adresu prebivališta ili boravišta, e-mail adresu, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona. U slučaju plaćanja bankarskom doznakom trgovcu činim dostupnim podatak o mom bankovnom računu. Dajem saglasnost trgovcu da navedene podatke o ličnosti čuva, koristi i obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kontakt Pošaljite zahtev na e-mail: web@venerabike.com
Slanjem pisma na adresu: Matije Gupca 1, 24000 Subotica, Srbija