Osnovni podaci

Proizvodnja i prodaja bicikla Subotica

 

VENERABIKE doo Subotica 
Franje Kluza 144 A
24000 Subotica, Serbia
Matični broj: 08669538
Registarski broj: БД 69208
Šifra delatnosti: 35420
Tekući račun: 220-48314-68
PIB: 101752528